Armit Murfärg Fyle®

En miljövänlig, klimatbeständig, cementbaserad och polymerförstärkt stenmjölsfärg.

Kulör: Vit. Kan infärgas med Armit Murfärg Pigment.

Levereras som: Hink, 15 kg
Vid stora leveranser:
Kontakta oss

Kategori: