Murfärg

Armit Murfärg

Murfärgen är en miljövänlig och klimatbeständig cementbaserad stenmjölsfärg. Baskulör är vit men kan infärgas med oorganiska järnoxidpigment. Murfärgen kan också utföras som sockelfärg i gråvit kulör.

I ett utvecklingssamarbete med Chalmers, Smart High Tech AB och RISE finns färgen i ett förstärkt utförande med grafen.

Vill du bli återförsäljare? Kontakta oss!

Återförsäljare

JHL Bygg & Garden AB

Järnvägsgatan 14, 272 93 Tommarp
www.jhl.nu

Kontaktperson:
Martin Magnusson
0414-285 83


Pers Maskinbod AB

Stora Tolångavägen 453
275 72 Lövestad
www.persmaskinbod.se

Kontaktperson:
Per-Anders Linqvist
0416-141 40

Användningsområden

Armit Murfärg är avsedd att användas såväl utomhus som inomhus på puts, betong, sten, tegel och eternit. Färgen används bland annat för fasader, socklar, parkeringshus, tunnlar och broar. Färgen används även för konstbyggnader som exempelvis kyrkor.

Färgen andas och är därför anpassad för fuktiga miljöer. Färgen är sprickfyllande och yttäckande och skyddar därför underlaget.

Utförande och applicering

Förarbete
Ytor som skall målas rengörs från gammal färg, olja, fett, smuts och lösa partiklar. Mycket slät betong blästras/ruggas för bättre vidhäftning. Observera att målningsytor skall förvattnas noga. Rinnande ytvatten skall dock först torka ut.

Blandning
Första strykning: 1 kg pulver + 1 kg vatten
Fortsatta strykningar: 1 kg pulver + 0,5-0,7 kg vatten

Blanda ut pulver med huvuddelen av vattnet under effektiv omrörning till klumpfri pasta, tillsätt resterande vatten under fortsatt omrörning. Låt mogna under ca 3 minuter. Rör om färgen med 10 minuters intervall för att motverka sedimentering och härdning. Blanda inte mer färg än vad som kan strykas inom 30 minuter.

Öppethållandetid: 1 timme

Applicering
Målning kan utföras med putsspruta, roller eller mjuk borste. Minst två färgskikt skall påstrykas, helst samma dag. Regn och intensivt direkt solsken bör undvikas. Målningstemperatur minimum +5°C. Verktyg rengörs i vatten omedelbart efter avslutad målning.

Hållbarhet

Murfärg lagras torrt och tål längre tids lagring. Hållbarhet: ≥1 år

Utveckling

Armit Murfärg Fyle®

En miljövänlig, klimatbeständig, cementbaserad och polymerförstärkt stenmjölsfärg.

Kulör: Vit. Kan infärgas med Armit Murfärg Pigment.

Levereras som: Hink, 15 kg
Vid stora leveranser:
Kontakta oss

Armit Murfärg Grafen®

Armit Murfärg Fyle förstärkt med grafen för ökad resistens mot karbonatisering och koldioxidinträngning.

Kulör: Vit. Kan infärgas med Armit Murfärg Pigment.

Levereras som: Hink, 15 kg
Vid stora leveranser:
Kontakta oss

Armit Murfärg sockel®

Armit Murfärg Fyle särskilt framtagen för hussocklar, grundmurar och källarväggar av betong.

Kulör: Ljusgrå

Levereras som: Hink, 12 kg
Vid stora leveranser:
Kontakta oss

Armit murfärg Pigment®

Oorganiska järnoxidpigment. Används för färgsättning av Armit Murfärg.

Kulör: Vit, svart, röd, gul, grön, blå

Levereras som: Påse, 1 kg
Vid stora leveranser:
Kontakta oss

Referens

Per’s maskinbod har använt sig av vår murfärg.

Lanark Construction AB
© Ella&Sigrid